Yunanistan Seyahat Sağlık Sigortası

Yunanistan Seyahat Sağlık Sigortası

Yunanistan seyahat sağlık sigortası vize başvurularında zorunluluk göstermektedir. Yunanistan Konsolosluğu vize başvurularında asli belge olarak talep etmekte ve belli şartlar çerçevesinde hazırlanması konusunda poliçeleri kurala bağlamıştır.

Seyahat sağlık sigortası poliçeleri, ülke geçişi yapan kişilerin hem sağlık hem de olası acil durumlara karşın kendini garanti altına alması gayesiyle oluşturulmuştur.

Yunanistan gibi Schengen ülkeleri genel bir poliçe standardı uygularken Kanada, Çin ya da Hindistan gibi ülkeler farklı standartlar uygulamaktadır. Örneğin; Yunanistan’ın da şart koştuğu Schengen seyahat sağlık sigortası asgari teminatı 30.000 Euro olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda bu teminat bedeli dünya genelinde de bir standart oluşturmuştur. Yunanistan ziyaretinde bulunacak kişilerin de bu standardı karşılaması gerekecektir.

Zorunlu seyahat sağlık sigortası kapsamında değerlendirilen Yunanistan ziyaretlerinde muhakkak sigorta yaptırılmalı ve ana teminatların karşılandığı  yaralanma, kaza, hastalık veya ölüm durumunda kişi kendini güvence altına almalıdır. Teminata ait ana maddelerin yanında ödenecek ek ücretle pasaport kaybı, bagaj zararı/kaybı veya olası seyahat iptalleri içinde isminize hazırlanan poliçenize eklemeler gerçekleştirebilirsiniz.

2021 Şubat ayından beri yaşanılan Covid-19 salgını nedeniyle farklı teminatlar da poliçelerde yerini almıştır. Yunanistan seyahatinizi gerçekleştirmeden önce vize danışmanınızla genel teminatları ve ek tanımlatacağınız paketleri değerlendirerek güven dolu bir seyahat gerçekleştirebilirsiniz.

Covid-19 teminatlı sigorta tam olarak  tüm acenteler için zorunluluk oluşturmadığından bu konuda bir ülke uzmanı ile çalışarak karar vermeniz gerekecektir. Yunanistan Seyahat Sağlık Sigortası zorunlu seyahat sağlık sigortası kapsamındadır. 30.000 Euro teminatı karşılamalı ve Yunanistan ziyareti sürenizi kapsamalıdır.

Yunanistan Vatandaşlarına Seyahat Sağlık Sigortası

Yunanistan vatandaşlarına seyahat sağlık sigortası Türkiye’ye ziyarete gelecek Yunanistan vatandaşları için hazırlanan sigorta poliçeleridir. Yunanistan odaklı poliçeler son dönemde Covid-19 teminatlı sigorta olarak da yapılabilmektedir.

Türkiye’yi ziyaret edecek Yunanistan vatandaşları bu konuda bilgi alarak, sigortalarını yaptırmalıdır. Özellikle, henüz tam olarak kontrol altına alınamayan Covid-19 salgını sebebiyle ayrı bir özen gösterilmektedir. Virüs sebebiyle hastalanma durumunda 14 günlük karantina süreci dahil edilerek kişinin sağlık durumu standart şartlara dönene kadar teminat altında olması sağlanmaktadır.

Standart ve bilinen seyahat sağlık sigortası ise kaza, yaralanma, diğer hastalanmalar ve ölüm durumunda Yunanistan vatandaşlarını ülkelerine dönene kadar koruyacaktır.

Zorunlu seyahat sigortası poliçelerinde minimum değerler ülkeler tarafından belirlenir. Yunanistan vizesi başvurularında sigorta poliçesine dair bir evrak zorunluluğu bulunmaktadır. Uluslararası seyahat şartnamesinde belirlenen minimum değer 30.000 Euro’dur. Yunanistan ziyaretlerinizde teminatı bu sınır bazında tutarak gerçekleştirebilirsiniz. Schengen bölge ülkeleri de aynı teminat miktarı üzerinde karar almışlardır.

Türkiye ziyaretlerini yapacak Yunanistan vatandaşları için de aynı minimum teminatta (30.000 Euro) hazırlanmış seyahat sağlık sigortası poliçesi yeterli görülmektedir. Türkiye aynı zamanda Covid-19 teminatlı seyahat sigortasını da bazı acentelerin çalışmalarına dahil etmiştir.

Yunanistan vatandaşlarının Türkiye’nin dış temsilciliklerine yaptığı vize başvurularındaki son durum düzenli olarak kontrol edilmelidir. Güncel duruma göre evrak hazırlanmalı ve kontrol edilmelidir.

Yunanistan vatandaşlarına seyahat sağlık sigortası poliçesi yapılmalı ve kişi seyahati süresince poliçesini yanında bulundurmalıdır. Olası acil durum anında daha hızlı yol alabilmek adına evrakınızın yanında bulundurulması önemlidir.

Yunanistan Seyahat Sigortası Nasıl Yapılır?

Yunanistan seyahat sağlık sigortası başvuru yapılacak ülke sınırları içinde resmi olarak onaylanmış acenteler tarafından yapılmaktadır. Yunanistan vatandaşları için de yasal düzende onaylı acentelerle poliçenin oluşturulması gereklidir.

Sigorta yapılmadan önce Türkiye ya da Yunanistan seyahat süresi belirlenmeli gidilecek ülke bazında son durum güncellemelerine bakılmalı ve yolculuğunuzu garanti edecek teminat miktarına karar verilerek ek talepler de incelenmelidir.  Tüm şahsi tercihler yapıldıktan sonra poliçeye dair online formun doldurulmasına geçilmelidir.

Yurt dışı seyahat sağlık sigortası poliçelerinin online platformda doldurulması şarttır. Ülkelerin geneli el yazısı doldurulan formalara itibar göstermemekte; konsolosluklar tarafından da kabul edilmemektedir.

Zorunlu seyahat sigortası veya isteğe bağlı yurt dışı seyahat sigortası kişinin kimlik bilgilerinin girişleri yapılarak teminatın oluşturulması, seyahat süresinin belirlenmesi ile devam eder. Seyahat süresi ve poliçe süresi aynı olmalıdır, bu sebeple yetkili acenteler seyahatinden bir gün önce ve seyahat dönüşünüzden bir gün sonrayı tarih alarak poliçenizi hazırlayacaktır.

Poliçenizi kontrol ederek acenteden teslim almanız sizi koruyacaktır. Aksi halde seyahat anında biten poliçeniz sizi zor durumda bırakacaktır. Olası bir geçersizlik durumu teminatınızın iptaline neden olabilir. O nedenle poliçe, dikkatle incelenerek acente kaşesi ve yetkili imza üzerinde olacak şekilde teslim alınmalıdır.

Yunanistan seyahat sağlık sigortası yaptırmadan önce vize danışmanınızla teklifleri değerlendirerek son kontrolleri gerçekleştirebilirsiniz.

Yunanistan Seyahat Sağlık Sigortası

Yunanistan Seyahat Sağlık Sigortası Süresi

Yunanistan seyahat sağlık sigortası süresi ülkeyi ziyaretinizi kapsayan zaman aralığıdır. Tavsiye edilen sürecin Yunanistan yolculuğunuzdan bir gün önce başlaması ve Türkiye’ye dönüş yolculuğunuzun bitişini de kapsayacak şekilde oluşturulan zaman aralığı olacaktır.

Schengen seyahat sağlık sigortasında süre tüm bölgeyi kapsayacak şekilde yapılmaktadır. Ancak diğer ülke ziyaretinizde bu mümkün olmayacaktır. Eğer Yunanistan ziyaretiniz öncesi ya da sonrası Scengen sahası dışında başka bir ülkeye gidecekseniz o ülkenin standardına ve ülke adına sigorta poliçesi yaptırmak zorundasınız.

Seyahat sağlık sigortası poliçenizde yazılı tarihler içinde ülkenize (Yunanistan/Türkiye) dönmemeniz halinde süreyi aşmamaya dikkat ederek süre uzatma temin edebilirsiniz.

Yurt dışı seyahat sağlık sigortası kişisel bilgiler alınarak düzenlenir. Olası acil bir durumda faydalanacak kişi poliçede adı yazan kişi olacaktır. Seyahat sağlık sigortalarında yaş sınırlaması uygulanmaz. Poliçenizin Yunanistan vize başvurusunda bulunduğunuz evraklarla aynı bilgileri taşıması gerekir. Eksik, yanlış veya güncel olmayan evrak nasıl kabul görmüyorsa seyahat sigortanızda yanlış doldurulduysa vize başvurunuzda olumsuz sonuç doğuracaktır.

Yunanistan seyahat sigortası kapsamında temin edeceğiniz poliçenin kontrolü ve uygunluğu için vize uzmanınızla beraber çalışmanız daha sağlıklı sonuç aldıracaktır.

Yunanistan Seyahat Sigortası

Yunanistan Seyahat Sağlık Sigortası Nerede Yapılır?

Yunanistan seyahat sağlık sigortası poliçenizi Türkiye’de ve Yunanistan’da söz konusu ülke tarafından resmi olarak tanımlanmış acenteler aracılığıyla yaptırabilirsiniz.

Seyahat sigortaları konusunda size yardımcı olacak acenteler ya da vize uzmanınız tarafından seyahatinizin özelliklerini taşıyan poliçe için vereceğiniz tüm bilgiler önem taşıyacaktır. Yunanistan seyahatiniz için düzenlenen poliçenin uluslararası şartlara uygunluğu bir kuraldır. Kurallara uymayan poliçe ile yola çıkmak sizin için daha büyük risk oluşturacaktır. Bu nedenle Yunanistan konsolosluğu bu uygunluğa uymayan poliçe sahiplerinin yolculuğunu engeller.

Euroasia Global Visa Services hem Yunanistan vizesi hem de seyahatinize en uygun seyahat sağlık sigortası bazında sizi aydınlatarak doğru seçimi yapmanızı sağlayacaktır. İster zorunlu seyahat sigortası ister bölge bazlı Schengen seyahat sağlık sigortası ister kişisel tercihle yaptıracağınız sigorta olsun hepsi için maksimum dikkatli olmanız gerekecektir.

Yunanistan seyahat sigortası profesyonel yardım alınarak, resmi onaylı acenteden temin edilmeli ve poliçenin her bölümü seyahatiniz öncesi kontrol edilmelidir. Aksi takdirde teminatına güvenerek yaptırdığınız poliçe geçersiz sayılır ve daha ciddi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Yunanistan Seyahat Sigortası Ne İşe Yarar?

Yunanistan seyahat sağlık sigortası, Yunanistan ziyaretinde bulunan kişiyi herhangi bir acil durum anında sağlık kuruluşuna nakil, ayakta ya da yatarak tedavi, ilaç, refakatçi gibi giderlerini karşılamak için oluşturulmuştur.

Yunanistan ve Türkiye vatandaşları için online seyahat sigortası poliçe ana başlıkları aşağıdaki gibidir.

  • Tıbbi tedavi– İlaç, tedavi, yatarak ya da ayakta müdahale harcamaları
  • Sağlık danışmanlığı ve tıbbi bilgi teminatı
  • Tıbbi nakil (helikopter/uçak/ambulans) veya seyahat teminatı – Kaza ya da yaralanma veya hastalık halinde sağlık merkezine nakil, refakatçi söz konusu olduğunda kişinin  konaklama ve diğer elzem masraflarının karşılanması
  • Vefat ve cenaze teminatı – Cenazenin Türkiye ya da Yunanistan’a gönderilmesi ve cenazeye eşlik edecek kişinin masrafları

Tercih edilerek tanımlanan ek teminatlar

  • Sigorta poliçe sahibinin bagajının gecikmesi
  • Bagajın kaybolması
  • Seyahatin gecikmesi, iptali veya yarıda kesilmesi
  • Pasaportun kaybedilmesi

Seyahatinizde karşılaştığınız durumun mahiyeti ve zamanı ne olursa olsun geçerli bir seyahat sigortası ile endişelenmeden süreci yönetebilmek seyahat sağlık sigortaları ile mümkündür.

Yunanistan seyahat sigortası sizi aciliyet gerektiren her türlü acil durumda poliçede izin verdiğiniz ölçütlerde koruyacak, yabancı bir ülkede kendinizi güvende hissetmenizi sağlayacaktır.

Yunanistan Seyahat Sigortası Ne Zaman Yapılır?

Yunanistan seyahat sağlık sigortası seyahatiniz ve vize başvuru öncesinde yapılmalıdır. Çünkü vize tarihleriniz ile poliçe tarihlerinizin örtüşmesi gerekmektedir. Türkiye’den Yunanistan’a gidecek ziyaretçiler için vize başvurularında zorunlu seyahat sigortası şartı bulunmaktadır. Evraklar arasında olmaması vize başvurunuzu geçersiz kılacaktır.

Seyahat sigortası poliçeleri en az 1 gün ve maksimum 1 yıl olarak giriş yapılmaktadır. Sigortanıza genel teminatlara ek olarak pasaport, bagaj veya seyahat iptaline ilişkin koruma paketleri tanımlatabilirsiniz.

Online seyahat sigortası düzenlenirken en hassas davranan grup, öğrenciler ve uzun vadede Yunanistan’da kalma durumunda olan kişilerdir. Günlük yaşam uzun vadede riski daha da arttıracağından seyahat planınıza ve sebebinize göre de poliçenizi düzenleyebilirsiniz.

Örneğin, yurt dışı eğitim sağlık sigortası paket kapsamını inceleyerek uzun vadeli seyahatinizi teminat altına alarak, tedbirli bir şekilde yolculuğunuza çıkabilirsiniz.

Yunanistan Seyahat Sağlık Sigortası Fiyatları

Yunanistan seyahat sağlık sigortası fiyatları seyahat süresi ve vize türüne göre farklılık gösterebilir. Ayrıca, genel teminatlar dışında, isteğe bağlı tercih edilen ek paketler rakamlarda farklılık gösterecektir.

Seyahat sigortası poliçelerinin hangi ülke için tanımlandığı da önemlidir. Kanada, Amerika veya Çin gibi ülkeler farklı teminat sınırlamaları getirmektedir. Sigorta şartlarındaki bu değişimler kişisel olarak hesaplama yapıldığında net bir rakam elde edilebilecektir.

Söz konusu ücret hesaplaması sistem tarafından otomatik yapılmaktadır. Dilerseniz acentenizle dilerseniz vize danışmanınızla teklifleri değerlendirerek poliçenizi hazırlayabilirsiniz.

Tüm tanımlamaların yerine getirilmesi sonunda seyahat sağlık sigortası poliçeniz, acentenin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak teslim edilmektedir. Yurt dışı seyahat sigortası poliçe sorumluluğu seyahatiniz sürece sizin sorumluluğunuzda olacağı için dikkatle kontrol ederek teslim almanız büyük önem taşımaktadır.

Aynı zamanda poliçenizin seyahat süresince yanınızda olması da gerekecektir. Sınırda ya da yaşayabileceğiniz ani bir acil durumda poliçenizin yanınızda olması kriz anında hayatınızı kolaylaştıracaktır.

Yunanistan seyahat sigortası fiyatları hakkında daha geniş bilgi için seyahat programınızı netleştirdikten sonra vize danışmanınıza başvurabilir ya da acentenizle iletişime geçebilirsiniz.

Duyurular

Yunanistan Seyahatlerine İlişkin Covid-19 Güncellemesi

Covid-19 pandemisi sebebiyle uzun süredir seyahat kısıtlaması uygulayan Yunanistan, sınırlarını açtı. 14 Mayıs itibarıyla geçerli ...
2021-08-23 11:26:58

Yunanistan Konsolosluğunun istemiş olduğu biometrik fotoğraf

Yunanistan Konsolosluğu, vize işlemlerinde kullanılacak olan biometrik fotoğraflarda bazı özellikler aramaktadır. Yunanistan Başkonsolosluğ...
2021-01-18 15:58:36

Yunanistan Konsolosluğu tarafından pasaportta aranılan özellikler

Yunanistan Başkonsolosluğu ve Yunanistan Konsoloslukları yapılacak olan Yunanistan vize başvrularında aşağıda bulunan özellikleri görmek ...
2021-01-18 15:57:42

Yunanistan Başkonsolosluğu ile telefonla iletişim kurabilmek için

Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu ile telefonla iletişim kurabilmek için (212) 393 8290 -1-2-4 ...
2021-01-18 15:56:39
Tüm Duyurular
Seyahat Sağlık Sigortası