Yunanistan Konsolosluğu, Yunanistan Vizesi

Yunanistan’ seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti Umuma Mahsus(bordo) pasaport hamilleri bu ülkeye seyahat edebilmek için vize başvurusunda bulunmalıdırlar. Yunanistan Schengen Bölgesi’ne üye ülkeler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla pasaportlarında geçerli Schengen bulunmayan Umuma Mahsus (bordo) pasaport sahipleri bu ülkeye gerçekleştirecekleri kısa süreli (90 güne kadar olan) seyahatler öncesinde Yunanistan Schengen vizesi müracaatı yapmak zorundadırlar.

Pasaportunda geçerli Schengen vizesi bulunan kişiler, Yunanistan’a yapacakları seyahat öncesinde vize başvurusu yapmak zorunda değildirler.

Türkiye Cumhuriyeti Hususi, Diplomatik ve Hizmet Pasaport sahipleri ise 180 gün içerisinde 90’ü aşmayan seyahatleri için vize başvurusu işlemlerinden muaf tutulmaktadır.

Yunanistan’a seyahat etmek isteyen kişiler,  Yunanistan Konsolosluğu, Yunanistan Büyükelçiliği ve Yunanistan Konsolosluğu tarafından yetkilendirilmiş Vize Başvuru Merkezleri ile Turizm/ Seyahat Acentelerine vize başvurusunda bulunabilirler.

Yunanistan Konsolosluğu kısa süreli seyahatlerle ilgili vize müracaatlarını (istisnai durumlar hariç) birebir almadığından kısa süreli (Schengen) vizesi başvuruları konsolosluk tarafından yetkilendirilmiş Vize Başvuru Merkezleri ile Turizm/ Seyahat Acenteleri aracılığı ile yapılabilir.

Uzun süreli yapılacak olan vize başvuru işlemleri için doğrudan Yunanistan Konsolosluğu’na veya Yunanistan Büyükelçiliği’ne başvuru yapılabilir.   

 

Yunanistan vizesinden kimler muaftır?

 - Umuma Mahsus (Bordo) pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Yunanistan'a seyahat edebilmek için Yunanistan vizesi almak zorundadır.

- Hususi (Yeşil) Pasaport, Hizmet (Gri) Pasaportu ve Diplomatik (Siyah veya Kırmızı) Pasaport hamili olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Yunanistan vize işlemlerinden muaf tutulmaktadırlar. Söz konusu pasaport hamilleri (Yeşil, Gri ve Siyah/Kırmızı) pasaport geçerlilik sürelerinin devam etmesi ( seyahatten en az 3 ay sonrasına kadar geçerli olması) ve pasaportun 10 yıldan daha eski olmaması koşuluyla, Yunanistan'a gerçekleştirecekleri seyahatler için vize müracaatında bulunmak mecburiyetinde değildirler.

- Yunanistan Konsolosluğu, Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport Hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sunduğu vize muafiyeti bu ülkeye yapacakları seyahatlerde 180 gün içinde 90 gün ile sınırlı olması durumunda geçerlidir.

 

Yunanistan vizesi özellikleri

Yunanistan, Schengen Bölgesi’ne üyedir. Yunanistan Schengen Vizesi sahibi kişiler seyahatlerini Yunanistan'dan başlatmak koşuluyla diğer Schengen ülkelerine de Yunanistan Schengen vizesi ile seyahat edebilmektedirler. 

Schengen vizesi, seyahat edilecek Schengen üyesi ülkede en fazla 90 gün kalma şansı tanımaktadır. Ancak Schengen vizesine ilk defa müracaat edecek kişilere (istisnai durumlar dışında) kısa süreli vize (1 hafta gibi) verilir ve bu süre daha sonraki seyahatlerde kademeli olarak arttırılarak 90 günlük süre tamamlanır. Vizenin kullanılması şekli ve Yunanistan seyahatlerinin sıklığı vize süresini doğrudan etkilemektedir.

Ticari faaliyet gibi bazı durumlarda, kişilerin durumlarını belge ve doküman ile desteklemesi şartıyla, Yunanistan’a yapacakları ilk seyahatte normalden daha uzun süre konaklama şansı tanınmaktadır. Schengen vizesi; Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovenya, Slovakya, İspanya, İsveç ve İsviçre’de geçerlidir.

Yunanistan Konsolosluğu vize başvurusu

Yunanistan’a seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Yunanistan Konsolosluğu ve Yunanistan Büyükelçiliği, Yunanistan vizesi başvurularını (istisnai durumlar hariç) birebir kabul etmediğinden, bu ülkeye kısa süreli (90 gün süreli) seyahat etmek isteyen kişiler vize müracaatlarını Yunanistan Konsolosluğu, Yunanistan Büyükelçiliği, Yunanistan Konsolosluğu tarafından yetkilendirilmiş kurumlar ve Vize Danışma Merkezleri ile Turizm/Seyahat Acentelerine yapabilirler. 

Yunanistan’a uzun süreli (aile birleşimi, çalışma, eğitim, vb.....) sebeplerle seyahat edecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Yunanistan'da 90 günden daha uzun süre konaklamayı içeren vize çeşitlerine başvurmalıdır. Uzun süreli seyahatlere ilişkin vize başvuruları direkt olarak Yunanistan Konsolosluğu’na ya da Yunanistan Büyükelçiliği'ne yapmalıdır.(Bu bilgi vize başvurusu öncesinde Yunanistan Konsolosluğu aranarak teyit edilmelidir.)

 

 

Biyometri (parmak izi) İşlemi

Yunanistan vizesine müracaat eden kişiler, vize işlemlerinin tamamlanabilmesi için Vize Bilgi Sistemi (Visa Information System-VIS) aracılığı ile parmak izi taraması yaptırmalıdırlar. İlk defa 2011 yılının Ekim ayında Afrika’da uygulanmış, sonrasında dünya çapında giderek daha geniş bir alanda kullanılmaya başlanan biyometri işlemi, Yunanistan, İtalya, Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya  gibi birçok ülkede kullanılmaktadır.

 

Kimler parmak izi vermez?

- 12 yaşından küçük çocuklar Yunanistan Konsolosluğu tarafından (şahsi başvuru yapmamaları durumunda)biyometri işleminden muaf tutulurlar.  

- Ülke ya da hükümet liderleri, ulusal bir yönetimin üyeleri ve onlarla birlikte seyahat eden eşleri, üye ülkelerin hükümetlerinin veya uluslararası organizasyonların resmi bir sebeple davet ettiği ülkelerin delegeleri biyometri işleminden muaf tutulmaktadır.

- Krallar, hükümdarlar ve birinci derece yakınları üye ülkelerin hükümetleri veya uluslararası organizasyonların resmi davetleri üzerine gerçekleştirdikleri seyahatlerde biyometri işlemine tabi tutulmazlar.

- Parmak izi işleminin uygulanmasını engelleyecek herhangi bir fiziki problemi bulunan kişiler biyometri işlemine tabi tutulmazlar.  Böyle durumlarda 10 parmaktan daha az sayıdaki parmağın parmak izinin alınması mümkün ise, maksimum sayıda parmak izi alınır. Ancak parmak izi verilmesi önündeki engel geçiciyse, başvuru sahibini engelin ortadan kalkmasından sonra yapacağı ilk vize başvurusunda parmak izi taraması yaptırma mecburiyeti vardır.   

 - Vize başvurusundan 5 yıl daha eski olmaması ve VIS ibareli vize fotokopisi ibraz etmek suretiyle, daha önce Schengen vizesi almış, biometrik verileri (dijital parmak izi ve fotoğraf) ibraz etmiş başvuru sahipleri, işleminden muaf tutulmaktadır.

 

 Biyometri prosedürü

Biyometri işlemi dijital bir parmak tarayıcı aracılığı ile ellerde bulunan tüm parmaklarının izinin alınması şeklinde uygulanır. Bu işlem gizlilik yasası çerçevesinde yapılmaktadır.  

Yunanistan Konsolosluğu’na vize başvurusunda bulunan kişiler, biyometri işlemleri esnasında parmaklarında kesik, hasar ya da süs amacıyla yakılan kına olmamasına dikkat etmelidir. Fiziksel olarak parmak izi veremeyecek durumdaki kişiler engellerini destekleyen tıbbi rapor ibraz etmelidirler.

 

 

Yunanistan vizesi başvurusunda dikkat edilecek hususlar

- Yunanistan vize işlemlerinde kullanılacak pasaportta vizenin işlenebilmesi için en az 2 boş sayfa bulunmalıdır. Aksi durumda vize için müracaat eden kişiler pasaportlarını yenilemelidir.

- Yunanistan vizesi işlemlerinde kullanılacak pasaport son 10 yıldan eski olmamalıdır (Eski lacivert pasaportlar ile yapılan başvurular işleme alınmamaktadır). Pasaport’un geçerliliği vize bitiş tarihinden sonra en az 3 ay devam etmelidir.

- Yunanistan Konsolosluğu’na vize başvurusunda bulunacak kişiler, vize başvurusunun Yunanistan ve Türkiye resmi tatillerine (Paskalya, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Noel, Yılbaşı / Yeni Yıl) denk gelip gelmediğine dikkat etmelidir. Resmi tatiller vize işlemlerinin sonuçlandırılmasını etkileyeceği için seyahat planlarında aksamalara neden olabilmektedir.

 - Reşit olmayan (18 yaşından küçük) kişiler vize başvurularını ebeveynleri, yasal vasi ile birlikte ya da bu kişilerin iznini beyan eden belge ile yapmalıdır.

- Vize başvurusuyla ilgili herhangi bir durumda başvuru sahibi Yunanistan Konsolosluğu tarafından ek görüşmeye çağırılabilir.

Duyurular

Apostille mührü

Apostil Yabancı resmi belgelerin tasdiki mecburiyetinin kaldırılması sözleşmesi   Lahey sözleşmesi Yabancı resmi belgele...
2016-01-22 15:49:33 Devamı...

Yunanistan Vizesi Başvuru Formu

Yunanistan Konsolosluğu tarafından schengen uyum koşulları çerçevesinde ibraz edilmesi gereken yunanistan vizesi için dolduru...
2016-01-22 15:49:29 Devamı...

Yunanistan Schengen Vizeleri

Yunanistan Schengen vizeleri için yapılacak başvurularda ibraz edilmesi gereken mecburi evraklar, Yunanistan Konsolosluğu tarafından belirl...
2016-01-22 15:17:22 Devamı...

Yunanistan Ulusal Vize

Yunanistan Ulusal Vizesi sadece Yunanistan'a giriş yapmak için kullanılmaktadır. 90 Günden fazla kalışlar için başvurulma...
2016-01-22 10:09:19 Devamı...
Tüm Duyurular
Yunanistan Konsolosluğu