Yunanistan Aile Ziyareti Vizesi

Yunanistan Schengen Ziyaret Vizesi İçin Gerekli Belgeler

Yunanistan aile ziyaret vize belgelerinde bulunması gereken özellikler:

Yunanistan Konsoloslukları tarafından istenmekte olan Yunanistan aile ziyareti vizesi gerekli evrak listesi aşağıdaki gibidir;


1. Yunanistan vize başvuru formu

*Yunanistan Konsolosluğu tarafından hazırlanmış Yunanistan Schengen aile ziyaret vize başvuru formu kişinin eksiksiz ve gerçeğe uygun bilgileriyle doldurulmuş olmalıdır. Yunanistan vize başvuru formu için tıklayınız. 


2. Pasaport 

Yunanistan Konsolosluğu Schengen vize başvurusunda kullanılacak olan pasaportlarda aşağıdaki kriterler aranmaktadır.

*Pasaportun son iki sayfasının boş olması gerekmektedir.

*Pasaportun son 10 yıl içerisinde düzenlenmiş ve yıpranmamış olması gerekmektedir.Yıpranmış pasoportla başvuru yapılıp, vize alınmış olsa bile ülkeye girişiniz kabul edilmeyebilir.

* Pasaportunuzun seyahatinizin bitiminden itibaren en az 3 ay geçerliliği olması gerekir.


3. 2 adet Biyometrik Fotoğraf 

*Yunanistan Konsolosluğunun istediği biyometrik fotoğraf ebatları 35x45mm'dir.

*Yunanistan aile ziyaret vize sahibinin güncel halini temsil etmesi gerekir.

*Maksimum son üç ay içerisinde çekilmiş olması gerekir.

*Fotoğrafın arka fonu beyaz, kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir vize işleminde kullanılmamış olması gerekir.

 

4.Tam vukuatlı nufus kayıt örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi:

*Yunanistan Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği orjinal belge olarak beyan edilmelidir.

* Ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi,

 

5.Kişinin mddi durumunu ispat eden belgeler:

*Yunanistan aile ziyaret vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık maaş bodroları, bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe atılarak ıslak imzalı bir şekilde hazırlanmış olması gerekir.

*Yunanistan aile ziyaret vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 5000 TL bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış olması gerekir.

*Ayrıca Yunanistan aile ziyareti vize işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulundurulması gerekir.

Yunanistan Aile Ziyareti Vizesi

6.Yunanistan Schengen vize başvurusunda bulunacak kişinin vize talep dilekçesi;

*Yunanistan Schengen vize başvurusunda bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumun ya da şirketin antetli kağıdına işveren veya şirket yetkilisi tarafından Yunanistan Konsolosluğuna/Elçiliğine hitaben yazılmış, işveren tarafından veya şirketin imza atma yetkisi bulunan kişi tarafından kaşe ve ıslak imza atılarak hazırlanmış olması gerekir.

*Yunanistan Konsolosluğunu hitaben yazılacak olan vize talep dilekçesi  vize başvuru sahibinin meslek ve görev bilgilerini, maaş bilgilerini, Yunanistan'a gerçekleştirecek olduğu seyahatin tarih aralıklarını ve söz konusu seyahatin kim tarafından finanse edileceği bilgilerinin beyan edilmesi gerekir.

* Yunanistan aile ziyaret vizesi alacak olan kişi işveren ise;

şirketinin antetli kağıdına yukarıda belirtilmiş dilekçe içeriklerini göz önünde bulundurarak kendi adına hazırlayabilir.

* Yunanistan Schengen vizesi alacak olan kişi emekli ise; 

yukarıda belirtilmiş dilekçe içerik bilgilerini beyan ederek şahsen yazabilecektir.

*Yunanistan Schengen vizesi alacak olan kişi devlet dairesi çalışan ise;

bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına, ıslak imza ve mühürlü şekilde ibraz etmesi gerekir.

*Kişinin varsa diğer schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe olması gerekmektedir.

*Yunanistan aile ziyaret vize müracaatında bulunacak kişi eğer, Yunanistan seyahati sonrası 2.veya 3. Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmesi gerekmektedir.

 

7.Kişinin bağlı bulunduğu kuruma ait bilgileri doğrulayan belgeler;

*Vergi levhası; Yunanistan vize müracaatında bulunulacak yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı bilgilerini gösteren belge.

*Faaliyet belgesi; Yunanistan aile ziyaret vize müracaatında bulunacak kişinin son 3 yıl içerisinde almış olduğu herhangi bir Schengen vizesi yok ise, bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı ibraz edilmesi gerekir.

*Şirketin imza sirküleri ;Yunanistan aile ziyaret vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını göstermektedir.

*Şirketin ticaret sicil gazetesi; Yunanistan Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve unvan değişikliği var ise Sicil gazetesi bu bilgileri içermelidir.

* Faaliyet belgesi fotokopisi son 3 aylık (ilk defa Schengen alacak kişilerden faaliyet belgesi aslı)

 

8. Kişinin çalıştığını gösteren belgeler; 

Yunanistan vize müracaatında bulunacak kişilerin

*SGK işe giriş bildirgesi,

*SGK hizmet dökümü,

*Bağlı bulunulan kurumdan alınacak, şirketin antetli kağıdına işveren tarafından düzenlenmiş, kaşe ve ıslak imzası bulunan resmi izin belgesi olması gerekir.

 

9.Yunanistan'a seyahatin amacını içeren ve gidilecek ülkede bu seyahatin amacını destekleyecek bilgilerin gösterilmesi:

*Yunanistan aile ziyaret vize işlemlerinde bulunacak kişilerin Yunanistan'da konaklama gerçekleştireceği yere ait bilgiler.Yunanistan aile ziyaret vize başvuruları için yapılacak hotel rezervasyonları kişinin Yunanistan'da bulunacağı tarihleri içermelidir.

*Yunanistan dönüş veya seyahate devam edileceğini destekleyen belgeler. Yunanistan aile ziyaret vize işlemlerinde bulunacak kişinin Yunanistan ülke sınırlarına giriş ve çıkış bilgilerini içeren belgeler

*Yunanistan Akraba Ziyareti vize işlemlerinde bulunacak kişinin Yunanistan seyahatinin içeriği ziyaret içerikli olması nedeni ile Yunanistan Belediyesi onaylı davetiye belgesi.

*Yunanistan aile ziyaret vize işlemlerinde bulunacak kişi eğitim amaçlı Yunanistan seyahat gerçekleştirecek olması halinde, hukuki münasebet, eğitim alınacak okula ödenen miktara dair belgeler ve varsa okula kayıt belgeleri mevcut olması gerekir.

*Yunanistan aile ziyaret vize işlemlerinde bulunacak kişi, sağlık ve tedavi maksadıyla bu ülkeye seyahat gerçekleştirecek olması halinde kişinin Yunanistan'da tedavisini gerçekleştirecek kurumun kabul belgesi ve vize başvuru sahibinin İtalya’ da tedavi olmasını öneren geçerli, orijinal heyet raporu gerekmektedir.

 

10.Yunanistan Schengen aile ziyaret vizesi için gerekli acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış belge;

*Yunanistan aile ziyaret vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin Yunanistan'da kalış süresini kapsayan, tüm Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası olması gerekir.

 

11. Aşağıdaki ünvanlara sahip olan kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar şöyledir;

Yunanistan aile ziyaret vizesi alacak kişi Emekli ise;

*Emekliliğini gösteri belgeler. (Emekli maaş cüzdanı, emeklilik kartı fotokopisi, emekli olunmuş kurumdan alınan yazı)

Yunanistan aile ziyaret vizesi alacak kişi memur ise;

*Bağlı bulunulan kurumun antetli kağıdına hazırlanmış resmi izin belgesi, oda sicil kaydı ve diğer kurum belgeleri

Yunanistan aile ziyaret vizesi alacak kişi öğrenci ise;

*Güncel tarihli orjinal öğrenci belgesi olması gerekir.

Yunanistan aile ziyaret vizesi alacak kişi çiftçi ise;

*Bağlı bulunulan ziraat odasından alınmış ziraat sicil kaydı, kişinin varsa ekili olan tarım alanı ve topraklarına dair belgeler gerekmektedir.

 

12.Yunanistan aile ziyaret vizesi almak için aşağıdaki özel durumlara sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar:

*Yunanistan aile ziyaret vizesi alacak kişi 18 yaşından küçük ise, annesi veya babası yahut ikisinden birisi ile seyahat edecek olması halinde ebeveynler tarafından imzalanmış, noter onaylı orijinal muvafakatname belgesini ibraz edilmesi gerekir.

*Yunanistan aile ziyaret vize alacak kişi TC ikamet izni sahibi yabancı uyruklu ise, en az son 6 ay geçerliliği bulunan TC oturma izni belgesi fotokopisi 

*Yunanistan aile ziyaret vizesi alacak kişi başka Schengen ülkelerine seyahat edecek ise, seyahat edecek olduğu diğer Schengen ülkelerine ait konaklama ve ulaşım bilgilerini ibraz etmelidir.

*Pasaport fotokopileri, Yunanistan vize işlemlerinde bulunacak kişinin varsa eski pasaportunda bulunan kimlik bilgilerini içermekte olan kısmın fotokopisi, daha önce almış olduğu Schengen vizelerinin fotokopileri gereklidir.

 

 

Yunanistan Aile Ziyareti Vizesi

 

Duyurular

Yunanistan Seyahatlerine İlişkin Covid-19 Güncellemesi

Covid-19 pandemisi sebebiyle uzun süredir seyahat kısıtlaması uygulayan Yunanistan, sınırlarını açtı. 14 Mayıs itibarıyla geçerli ...
2021-08-23 11:26:58

Yunanistan Konsolosluğunun istemiş olduğu biometrik fotoğraf

Yunanistan Konsolosluğu, vize işlemlerinde kullanılacak olan biometrik fotoğraflarda bazı özellikler aramaktadır. Yunanistan Başkonsolosluğ...
2021-01-18 15:58:36

Yunanistan Konsolosluğu tarafından pasaportta aranılan özellikler

Yunanistan Başkonsolosluğu ve Yunanistan Konsoloslukları yapılacak olan Yunanistan vize başvrularında aşağıda bulunan özellikleri görmek ...
2021-01-18 15:57:42

Yunanistan Başkonsolosluğu ile telefonla iletişim kurabilmek için

Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu ile telefonla iletişim kurabilmek için (212) 393 8290 -1-2-4 ...
2021-01-18 15:56:39
Tüm Duyurular
Aile Ziyareti Vizesi